Program

Ovo je film o istinskoj međunarodnoj ikoni 20. stoljeća čija je glazba i poruka o iskupljenju poznata u cijelom svijetu, a priča oživljena u djelu Kevina Macdonlada.