Program

Tri razbojnika cijelo svoje vrijeme pljačkaju. Jednog dana zaustave kočiju no u kočiji nema novca ni ljudi osim malenog siročeta Tine. Tri razbojnika odluče djevojčicu odvesti u planine. Kada djevojčica naraste upita razbojnike što će napraviti s toliko blaga i novca koje drže u skrovištu. Razbojnici ostanu zapanjeni. Iako su pljačkali nikad nisu potrošili blago. Odluče ga iskoristiti u dobre svrhe…