Program

Embajada de Espana en Croacia

“18 obroka” donosi nam šest priča koje se odvijaju tijekom jednog dana. Ovo je film nekonvencionalnog formata – ima scenarij, ali su njegovi dijalozi otvoreni za improvizaciju –  koji prati više likova čije se putanje ukrštavaju  tijekom doručka, ručka i večere – tako da ti obroci postaju sudionici onih nekih trenutaka koji im mogu promijeniti život.