Program

U posljednjih dvadesetak godina svoje karijere Agnès Varda postala je naglašeno autorefleksivna, no svaki put uspjela bi pronaći nov način da ispriča svoju životnu priču. Agnès Varda osobno njezin je posljednji film, a organiziran je oko predavanja, koja je kao već kanonizirana autorica rado držala pred zainteresiranom filmofilmskom i stručnom javnosti.

I ovaj film nudi puno više od ex cathedra predavanja o vlastitom životu. Varda se oslanja na dramske rekonstrukcije, isječke iz filmova i bogatu arhivsku građu, pri čemu teatralni setting na pozornici upućuje na samosvjesno preuzimanje uloge ekscentrične bake francuskog novog vala, koju je posvećeno igrala posljednjih dvadesetak godina svoje karijere.

Varda elokventno govori o svome razumijevanju filma, njegovoj povezanosti s romanom i likovnim umjetnostima. Posebno su zanimljive analize vlastitih djela, preko kojih dobivamo i dragocjen uvid u njezin kreativni proces i metode rada. Osvrćući se na 60 godina karijere, Varda je obuhvatila i svoje videoradove, kojima se posvetila nakon Agnèsinih plaža.

„Htjela sam ponovno izumiti film i biti sretna što sam žena. Htjela sam biti radikalna,“ kaže Varda u svom filmskom testamentu, premijerno prikazanom na Berlinaleu 2019. godine, gdje joj je uručena i nagrada za životno djelo. Preminula je mjesec dana kasnije, u 90. godini života.