Program

U sklopu programa posvećenom suvremenim tendencijama u analognom filmu i nezavisnim filmskim laboratorijima, održat će se okrugli stol na temu izazova s kojima se svakodnevno susreću filmski umjetnici, kustosi, distributeri i kinoprikazivači u radu s analognim filmom. Distribucija i kinoprikazivaštvo predstavljaju važne grane koje omogućuju da radovi snimljeni na filmskoj vrpci dođu do publike, no one zbog globalne digitalizacije filmske industrije nailaze na sve više poteškoća. Cilj okruglog stola je otvoriti širu raspravu o trenutnom statusu fotokemijskog filma u filmskoj industriji, te ukazati na moguće alternativne puteve i rješenja, unutar ili izvan institucija, koja bi široj javnosti učinila dostupnim izuzetno bogatu eksperimentalno-fotokemijsku filmsku produkciju.

Sudjeluju: Emmanuel Lefrant (Light Cone, FR), Ieva Balode (Baltic Analog Lab, LV), Emmanuel Falguières (L’Abominable – Navire Argo, FR), Petra Belc (nezavisna / Kinoklub Zagreb, HR)

Moderatorica: Ejla Kovačević