Program

Program posvećen češkom animatoru Janu Švankmajeru.

Historia naturae (Suita), 1967, 9’
Stan / The Flat / Byt, 1968, 13’
Flora, 1989, 1’
Mogućnosti dijaloga, 1982, 11’
Tama, svjetlo, tama, 1989, 7’
Kraj staljinizma u Češkoj, 1990, 10’
Don Juan, 1970, 30’