Program

“Draga djeco budućnosti” ispituje utjecaj aktivizma i građanskog neposluha na živote naših najmlađih građana koji se na njih sve više odlučuju. Paralelno pratimo prosvjede na globalnom Jugu koji su zadobili mnogo pažnje u svjetskim medijima: masovni pokret u Hong Kongu protiv pekinške administracije, dugotrajne nacionalne prosvjede u Čileu protiv socijalne nejednakosti, te u rast lokalnog “Fridays for future” ogranka u Ugandi. Kroz priče triju djevojaka istražujemo izazove i motivaciju mlađih naraštaja za aktivizam te proučavamo modernu organizaciju prosvjedničkih pokreta i sve kreativnije metode koje se razvijaju pod pritiscima. Pritom ne dobivamo uljepšano naličje aktivizma, već shvaćamo ove pokrete točno onakvima kakvi jesu. Inspirativni su jednako koliko i mučni, sa svim pripadajućim padovima morala, malim i većim uspjesima i potrebnom žrtvom, na koje se sve više mlađih okreću u borbi za svoju budućnost.