Program

Svatko ima svoju Himeru, nešto što pokušava postići, ali nikad ne uspijeva pronaći. Za grupu pljačkaša etruščanskih grobnica, Himera predstavlja izbavljenje od rada i san o lakom bogaćenju. Za Arthura, Himera je Benjamina, žena koju je izgubio. Kako bi je pronašao, on izaziva nevidljivo, traži svuda, ulazi u utrobu zemlje u potrazi za vratima zagrobnog života o kojima pripovijedaju mitovi. Na magično-realističnom putovanju između živih i mrtvih, šuma i gradova, fešta i samoće, isprepliću se sudbine živopisnih i ekscentričnih likova, a sve u potrazi za Himerom. Ova sanjiva pikarska drama ambijentirana u Toskanu 1980-ih također govori o prodoru materijalizma u sve pore društva. Djecu se uči da više ne postoji ništa nevidljivo (pa tako ni mitska kći Tifona i Ehidnine koja je sprijeda bila lav, straga zmaj, a sredini koza) a novac postaje jedino sredstvo osnaživanja. Kao i svi filmovi Alice Rohrawcher i ova sanjiva pikarska drama iskazuje njenu fascinaciju nesvakidašnjim zajednicama koje gaje specifične kodove ponašanja i kolektivne vrijednosti – od njene destruktivne inačice u vidu trombalora (pljačkaši grobova), kojima se priključuje arheolog-otpadnik Arthur nakon što je izgubio jedinu osobu koja ga povezuje sa živućim svijetom, do njene konstruktivne, emancipirajuće inačice u vidu napuštene željezničke stanice koju Italia transformira u komunalni dom gdje može započeti novi život („ako ne pripada nikome, znači da pripada svima“). Istovremeno sam film nadilazi identifikaciju s pričom glavnog (anti)junaka – ona je samo jedna od brojnih niti koje tvore zakučasti obrazac poput onih koje nalazimo na drevnim etruščanskim ornamentima – i postaje kolektivni ritual.