Program

Godišnja revija produkcije Kinokluba Zagreb. U ovome programu prikazuju se sljedeći filmovi:

BUĐENJE – Anita Čeko – 1′ – EXP

48,87€ – Franko Dujmić – 5′ – EXP, ANIM

AUTÓPHAGOS – Ivana Nera Markulin i Sergio Frič – 2’30” – EXP

PONOVO – Ante Rukavina – 1′ – IGR

ČEKAM TE KOD SATA – Jakov Kasun – 5′ – DOK

LETARGIJA: ONA ŽELI SVE – Esox Lucius Ido – 5′ – NAMJENSKI

RAJ NA ZEMLJI, ZEMLJA U RAJU – Ivana Šerić – 5′ – EXP, ANIM

VŠMŠ – Nela Gluhak – 1’30” – ANIM

ZELENO I ŽUTO – Jasna Safić – 18’30” – IGR

SUBJ. #241; IN-SITU STUDIJA – Maja Alibegović – 6’30” – EXP

GAIA – Dora Šercar, Ivan Dautović – 9′ – EXP

KRUHA I AJVARA – Ana Tomičić, Klara Tončić, Amar Darquish, Tibor Đurđev – 26′ – DOK