Program

Izbor animirnih filmova Vatroslava Mimice, nastalih kao dio Zagrebačke škole crtanog filma. Mimica je prvi autor Zagrebačke škole koji u svoja animirana djela uvodi elemente modernog slikarstva i grafizma (reducirana animacija, poništavanje perspektive, plošni i geometrijski uzorci, izresci fotografija i novina itd), što je preraslo u prepoznatljivu estetiku čitave Škole. Također je i prvi autor Škole koji stječe priznanja za svoj rad u svijetu (Samac, 1958, prva nagrada u Veneciji), što je pomoglo njezinu međunarodnom etabliranju.

U kratkometražnim filmovima bavi se odnosom pojedinca i društva, od disneyevskog Strašila (1957) preko satiričnog Jajeta (1959), gdje se osvrće na položaj umjetnika u sustavu umjetnosti, zatim žanrovskih dekonstrukcija u Inspektor se vratio kući (1959) pa do refleksije o otuđenosti čovjeka u industrijaliziranoj i mehaniziranoj civilizaciji (Mala kronika, 1962, Perpetuum & Mobile, LTD, 1961).

Program je ostvaren u suradnji sa Zagreb filmom, a uključuje sljedeće filmove:

Strašilo (1957, 10 min), Samac (1958, 13 min), Jaje (1959, 10 min), Inspektor se vratio kući (1959, 12 min), Kod fotografa (scherzo) (1959, 9 min), Mala kronika (1962, 11 min), Perpetuum & Mobile, LTD (1961, 8′)