Program

Program hrvatskih i međunarodnih kratkometražnih filmova. Na rasporedu su:

FENDER (HR, 2022, 22 min), r. Bojan Radanović

BERAČI BOBICA (SE, 2022), r. Agnes Skonare Karlsson

BADNJAK (HR, 2022, 30 min), r. Jakov Nola

PRIJESTUP (CH, 2022, 16 min), r. Jonas Ulrich