Program

Natjecateljski program kratkometražnih filmova, koji uključuje međunarodne i hrvatske naslove. U ovoj sekciji prikazuju se sljedeći filmovi:

Šogor Jörgena Hyltesa, r. Edvin Hallberg, Anton Hellström / 13′

Čopor, r. Marko Jukić / 23′

Ništa od toga, r. Francisco Canton, Pato Martinez / 15′

Skummy, r. Saša Poštić / 27′

Cice, r. Eivind Landsvik / 12′