Program

Godišnja revija produkcije Kinokluba Zagreb. U ovome programu prikazuju se sljedeći filmovi:

BUĐENJE – Ivan Porupski – 1′ – EXP

ŽUTA OPASNOST – Maja Vuković – 3’30‘‘ – EXP

SLOBODNI PAD: BUKA – Daha Kragić – 3‘30‘‘ – NAMJENSKI

SESIJA – Tamara Bregović – 9‘ – IGR, ANIM

ZONA SPASENJA – Bartul Marušić – 70‘ – IGR, EXP