Program

Ljubavna priča o dva bića koja vjeruju da su jedno.

Merigheova operna odiseja za koju Werner Herzog kaže “Smiono. Nitko više ne istražuje nove slike i novi zvuk tako radikalno.”, a Tom Gunning sažima “Dugi krik prirode.”