Program

Godišnja revija produkcije Kinokluba Zagreb. U ovome programu prikazuju se sljedeći filmovi:

BUĐENJE – Martina Lončar – 1′ – EXP

ŽENA KUĆA – Ivana Ognjanovac – 9′ – ANIM, EXP

DOBRODOŠAO, GALEBE – Amanda Prenkaj – 6’30” – IGR, EXP

PUDARICE – Dalija Dozet – 5′ – DOK

JOE MAGARAC – Niko Vrabec – 4’30” – IGR, DOK, EXP

JEZI NOĆNI – Lukas Matković – 4′ – EXP

ANCHY – Ana koprivšek – tba – EXP

0,60 – Lucija Markić, Petra Prugovečki – 6′ – EXP, IGR

ŠKOLA 1. DIO: MILENIJALAC I X-ICA – Bartul Marušić – 31′ – DOK