Program

Ako te svijet oko tebe ponekad deprimira, ako misliš da smo kao civilizacija sve apatičniji i pasivniji, pogledaj “Veće od nas samih” za malo iskrene nade. Posvuda u svijetu tinejdžeri, mladi i odrasli na kreativne se načine bore za ljudska prava, klimu, slobodu izražavanja, socijalnu pravdu, pristup obrazovanju ili hrani. Za dostojanstvo, zemlju, budućnost i pravdu. I uspijevaju, mijenjaju sve. Od favela u Riju do udaljenih sela Malavija, od improviziranih čamaca s otoka Lezbosa do indijanskih ceremonija u planinama Colorado: Rene, Mary, Memory, Melati, Xiuhtezcat, Mohamad i Winnie otkrivaju veličanstven svijet hrabrosti i radosti, predanosti nečemu većem od sebe. U vremenu kada se čini da sve propada ili je već propadalo, ovi nam mladi ljudi pokazuju što znači osjećati se živim u današnjem konfuznom svijetu.