CULE DE SAC/orkestar za ubrzanu evoluciju, BRUJAČI i GOSTI