Veliko natjecanje dugometražnog filma: MAČKA PEPELJUGA